Bredband i Nora Start Användar kontakt Bredbandsbolaget Prislistor Vad händer Medlemsskap Kramfors Kommun
 Hemsida för Bredband i Nora ek.f. 4/1 2017 Föreningen har i dag erhållit en underrättelse från JO angående att Länsstyrelsen inte lämnat ut offentliga handlingar och Länsstyrelsen har till den 10/3 på sig att svara. Länsstyrelsen har också svarat angående vår anmälan om brister i handläggningen enligt det regelverk som styr över EU-bidragen nämligen Svens Författnings samling SFS 2007:481,SFS 2014:871 Lantbruksprogrammet Kapitel 5  § 9 a-h. Ett regelverk författad utav regeringen. Länsstyrelsen hänvisade då till JO och Jordbruksverket för att göra anmälan men vi kommer även att göra anmälan till PTS och till Övervakningskommittén enligt samma författning. 31/12 2016 Styrelsen önskar alla medlemmar och alla som följer våra aktiviteter (ca 7000 sedan 1/8) ett riktigt Gott Nytt År 2017 27/12 2016 Föreningen fick före jul meddelande av Högsta Förvaltningsrätte att vi inte fick prövningstillstånd för att få ta del av Mediatekniks svar till Länsstyrelsen angående de priser som Mediateknik tillämpar av andra kunder i nätet. Dvs den prislista som Föreningen erhållit kan vi inte kontrollera om den är diskriminerande eller inte men vi vet genom avtalet som Mediateknik hade med Alltele så erhöll Mediateknik drygt 50 kr/ kund och månad men av föreningen har man begärt 330 kr/kund och månad dvs ca 7 ggr mer. Vi har fler exempel men det får nu gå igenom anmälan av Länsstyrelsen. Den resan börjar med de uppdragsgivande Myndigheterna PTS, Jordbruksverketoch och regeringen som är Länsstyrelsen uppdragsgivare samt den av regeringen fastställd reglering av EU-bidrag i SFS 2007:481,SFS 2014:871 Lantbruksprogrammet Kapitel 5  § 9 a-h. I denna författning finns reglerat en övervakningskommité som har att se till att regelverket genomförs och det är vår nyårshälsning till  Länsstyrelsen 18/12 3016 Till er alla God Jul o Gott Nytt År Vi väntar på ett besked ifrån JO dit vi har anmält Länsstyrelsen då de inte lämnat ut offentliga handlingar Föreningen har i veckan anmält Länsstyrelsen i Västernorrlan för bristande handläggning av ärendet med Bredband i Nora. Länsstyrelsen har brustit i 4 punkter vid handläggningen av ärendert. De har inte kontrollerat att projektet är genomfört enligt ansökan. Det fattas drygt 3 mil grävning och ansluta minst 300 fastigheter. Upphandling av Kommunikationoperatör har de inte kontrollerat. De har inte genomfört en ordentlig utredning när det gäller prissättning av fibertillträde utan tagit beslut med ett felaktigt underlag och de har inte kontrollerat överskottsmaterial plus en hel del annat. Som det brukar vara fortsättning följer 8/12 2016 Ytterligare 4 intressenter har anmält sitt intresse för föreningens önskan om leveranser till våra medlemmar. Det skall bli intressant och se fortsättningen 4/12 2016 Föreningen har lämnat ut uppgifter till 4 st intressenter som kan leverera Bredband, Telefoni, och TV. De uppgifter som företagen behöver samt de krav som vi ställer inkl support har överlämnats till företagen för att de så småningom skall avgöra om de är intresserade att lämna en offert på antingen Gruppanslutning eller bara som Kommunikationoperatör. Vi arbeter vidare med oförminskad styrka 7/11 2016 Pär Ekengren, vår förhandlare med Kramfors kommun/Mediateknik, har förra veckan haft en träff med Mediateknik där man såg positivt på att ge oss fiber och ville att vi skulle ta kontakt och upphandla Kommunikationsoperatör för föreningen. Detta innebär att vi nu kommer att begära in en intresseanmälan från olika KO för att sedan begära in offerter från dessa med de krav som föreningen har på hastighet, kvalitet, redundansmöjlighet, TV utbud och support. När vi nu har erhållit intresseanmälningar kommer vi att höra av oss igen och berätta hur det går. När det gäller fortsättningen på Etapp II arbetar vi vidare med Länsstyrelsen och de berörda myndigheterna. 15/9 2016 I går skickade föreningen in ett förslag till att få en lösning till den uppkomna situationen med Kommun/Mediateknik genom Pär Ekengren. Föreningen har gjort egna eftersökningar om priset för en anslutning som vi vill ha. Vi kan vidare konstatera genom vår efterforskning att det samråd angående prissättningen som Länsstyrelsen begärt av PTS så informerade inte Länsstyrelsen hela sanningen till PTS utan man utlämnade väsentlig information samt att när Länsstyrelsen tog ett beslut om regelverket för prissättning gjorde man det för att skydda Kramfors kommun/Mediateknik. Än återstår det en prövning av hanteringen av Jordbruksverket/EU-enhet Se hela förslaget här: Till kramfors Mediateknik AB 23/6 2016 Vi från styrelsen önskar er alla en Glad Midsommar och hoppas att med den nya VD Anders Rodin för Mediateknik kunna föra diskussionen framåt 20/6 2016 Jordbruksverkets EU-enhet har den 2016-05-31 beslutat att avvisa Kramfors kommuns överklagan om att återbetala 2.3 miljoner av erhållit EU-bidrag. Kommunen ville hävda att anslutningsavgifterna var till för att gräva över tomterna. Alla som skrivit på en intresseanmälan vet att budskapet varit att anslutningsavgiften avser grävning fram till tomtgränsen eller max 100 m från stamfibern. I slutredovisningen som Kramfors Kommun redovisade till Länsstyrelsen redovisade man inte dessa intäckter utan försökte behålla pengarna för egen del utan att färdigställa Etapp II. Om kommun använt dessa pengar plus anslutningsavgifterna för de 300 som har kontrakt om anslutning ca 1,5 milj plus de 490 000 kr som Mediateknik försökt att mörka genom att bokföra en kostnad på ett intäktskonto plus överblivit material hade man kunnat färdigställa Etapp II enligt planen Läs Jordbruksverkets beslut genom att klicka på länken