Bredband i Nora Start Användar kontakt Bredbandsbolaget Prislistor Vad händer Medlemsskap Kramfors Kommun
 Hemsida för Bredband i Nora ek.f. 23/5 2016 Nu är årsmötet genomfört och ett justerat protokoll finns att ladda ner genom att klicka på länken: Protokoll från årsmötet med bilaga Här är Mediatekniks svar som vi väntade på:  Mediatekniks svar Nu när vi börjar se hur Länsstyrelsen, Kommun och Mediateknik fungerar och vi börjar få ut dokument som visar på verkligheten. Detta föranledde oss till ett svar där vi visar att Mediateknik försökt unanhålla ca 5 miljoner som skulle använts till att färdistålla Etapp II. Läs svaret med följande länk: Svar till Tomas Nu ligger ärendet hos Jordbruksverkets EU-nämd och vi återkommer med ytterligare info när vi vet mer 18/4 2016 I kallelsen som gått ut med verksamhetsberättelse och dagordning står det att tiden är kl 17:00  i Dagordningen men men det skall var kl 18:00. I övrigt ser vi fram emot årsmötet och vi har skickat ut information till alla som tecknat avtal med kommun. Föreningen kommer att annonsera under föreningsnytt på fredag den 22/4 samt 28/4 i TÅ. Punkt 21 på dagordningen kommer att innehålla intressanta redogörelser Så varmt välkommen Verksamhetsberättelsen ligger under fliken Medlemsskap + dagordningen för årsmötet  29/4 på församlingsgården i Nora 22/3 2016 Föreningen fick igår svar från kommun/Mediateknik på de 12 frågor som vi ställde den 21/2 2016. Vi kan väl konstatera lite övergripande att vi fått rätt i våra antagande att Kommun/Mediateknik inte varit hederliga i sina svar till Länsstyrelsen. Det har inte funnits något beslut att Mediateknik kan debitera fastighetsägarna några anslutningsavgifter till sina egna konton, varför mycket riktigt pengarna flyttats över på projektet. 985 000 kr. Däremot har man inte redovisat med för- och efter-namn på det sätt som Kommun/Mediateknik gjorde till Länsstyrelsen 2015-10-19 och eftersom detta skedde innan överlämnandet till Mediateknik skall dessa personer finnas i diariet hos kommun. Föreningen klagade också på att det fanns personer i redovisningen till Länsstyrelsen från projektet i Torsåker. Det visade sig att det var 61 st. Dessa togs bort ur redovisningen  2016-01-15. Mera saker är att projektet har installerat till 6 st fastighetsägare som man inte tagit betalt för. Föreningen är vidare oense med Kommun/Mediateknik om en faktura till Mediateknik på 490 000 kr för teknisk utrustning som inte skall belasta projektet utan ingår i Mediatekniks installationsansvar och inte ingår i projektet. Detta ankommer nu på Länsstyrelsen att ta ett beslut om detta i samband med överklagandet av utbetalningarna samt felaktigheter i redovisningen. Kommun/Mediateknik har nu skickat in en reviderad slutredovisning efter våra påpekande. K/M känner inte igen redovisningen de själva sände in till Länsstyrelsen 2015-10-19 och undrade vart vi erhållit siffrorna ifrån. Vi kommer att till Kommun/Mediateknik skicka en kopia om de inte själva gör det från Länsstyrelsen för det återstår en hel del frågetecken Från Länsstyrelsen har vi inte hört ett ljud men från PTS har vi fått ytterligare ett diarienummer Den 29/4 2016 är det årsmöte för föreningen Bredband i Nora ek.f. på församlingshemmet i Nora. Vi kommer att dela ut verksamhetsberättelse, resultat och balansräkning och revisionsrapport så snart som möjligt via hemsidan och mejl. 29/2 2016 Föreningen har i förra veckan skickan in en begäran om förtydliganden i vissa saker i den redovisning som skickats till Länsstyrelsen. (Se överklagan den 17/2). Vi tycker synd om Kramfors kommun och deras bolag på vilket sätt man hanterar bredbandsfågor. Detsamma gäller Länsstyrelsen som inte ser den verklighet som föreningen försökt förmedla under en längre tid men inte blivit tagna på allvar --Att inte redovisa intäckterna i form av anslutningsavgifter och dessutom ta med anslutningar från andra projekt. --att inte redovisa hur många anslutningar det finns i nätet och hur många som installerats i fastigheterna och inte betalt anslutningsavgiften. --att i projektredovisningen inte redovisa skador och problem med leverantörerna. Den sk restlistan på åtgärder som inte reglerats. --att inte redovisa antalet meter eller anslutningar som är kvar att gräva eller ansluta för att projektet skall bli fullföljt. --att man i projektredovisningen inte kunnat summera kontona rätt --att man sysslat med någon avancerad bokföring när det gäller interimsfordringar runt årsbokslut och tertialbokslut --att man inte redovisat överskottsmaterial. --Vi har också begärt ut ett antal kopior på fakturor för att kontrollera riktigheten i uppgifter som lämnats till Länsstyrelsen och kontrollera Länsstyrelsen handläggning av projektet. Vi har indikationer att Mediateknik fakturerat 490 000 kr för saker som inte ingår i projektet. 17/2 2016 Vi har idag överklagat Länsstyrelsens  beslut att slutbetala EU-bidraget för Bredband i Nora pga att redovisningen från Kramfors kommun är bristfällig. Kommun har i sin redovisning tagit upp anslutningar från Bredband i Torsåker för att öka antalet anslutna till BIN. Kramfors Kommun har heller inte redovisat hur mång fastigheter som är anslutna och inte betalt anslutningsavgiften Kommun har heller inte redovisat hur många meter man grävt i förhållande till sökt bidrag. Antal m sökt bidrag är 67000 m och det är utfört ca 40000 m Vi vet att i dagsläget är antalet anslutna är betydligt lägre än det som redovisats till Länsstyrelsen (ca 400) och man har betydligt långt till att redovisa 694 st som har skrivit anslutningsavtal med Kramfors Kommun. Enligt det regelverk som kommun skrivit på för att erhålla  bidraget finns det att kommun skall upphandla Kommunikationsoperatör (KO) vilket inte skett och Länsstyrelsen har inte tagit något beslut att Kramfors skall slippa göra den upphandlingen. I ansökan finns också att nätet skall ha redundans vilket heller inte blivit av. Vidare fattas en redovisning från kommun att nätet är ett öppet nät, att kommun inte diskriminerar någon aktör, ger alla aktörer lika behandling på alla nivåer allt enligt det regelverk som Länsstyrelse, PTS och Jordbruksverket bifogat besluten och som Kramfors Kommun accepterat. Det finns en faktura på 490000 kr utställd av Mediateknik som inte är verifierad och ej heller inte upphandlats Länsstyrelsen har heller inte genomfört någon kvalitétskontroll och har inte tagit del av de anmärkningar som finns i den restlista när slutbesiktningen genomfördes ej heller de krav som Kramfors kommun har mot entrepenörerna. Länsstyrelsen har heller inte svarat på de frågor som ställts. Se nedan 21/1 2016 Välkommen till väntans tider. Vi väntar på ett beslut ifrån Länsstyrelsen och de har lite beslutsångest eftersom föreningen har gett dem en stor nöt att knäcka och ingen vill ta i beslutet att slutföra etapp II som det var tänkt och Mediateknik erhållit pengar för. (se frågorna nedan)