Bredband i Nora Start Användar kontakt Bredbandsbolaget Prislistor Vad händer Medlemsskap Kramfors Kommun
 Hemsida för Bredband i Nora ek.f. 8/6 2017 Mediateknik har idag lämnat oss ett avtalsförslag som styrelsen kommer att analysera och se hur vi kan gå vidare. Det gäller först och främst hur det stämmer med lika behandling med de som tidigare anslutit sig till Mediateknik, T3, Alltele, Bredband2 mfl om vi har erhållit ungefär samma priser och villkor. Allt enligt kommunallagens bestämmelser om likabehandling för företag med samma inriktning. Vidare kommer vi att tillsända avtalet till PTS för granskning enligt konkurennslagstiftningen plus att vi väntar på ytterligare svar från olika myndigheter Ett steg närmare Här finns Årsmötesprotokoll 2017 23/5 2017 Nu har vi haft Årsmötet på församlingsgården och det var 17 st som intresserat sig för föreningen. Förutom förhandlingarna redovisades hur myndigheter och företag agerar när man inte vill ha insyn eller att man behöver följa ett regelverk. Nu väntar föreningen på 2 st utslag av JO. Den ena berör Länstyrelsen som inte diariefört viktiga dokument i hanteringen av EU-bidrag. Den andra rör Jordbruksverket som inte sett till att projektet Bredband i Nora fullföljts enligt ansökan som föreningen redovisat tidigare. Nu har vi kommit i kontakt med Mediateknik och de har nu lovat oss ett förslag på tillträde i 3 veckor men man förhalar det hela tiden. Ha en bra dag för vi jobbar vidare och det har blivit VÅR 25/4 2017 Det är nu två månader sedan vi hörde av oss sist men det är tyvärr så att när man väntar på besked från myndigheter eller kommunala bolag så är det upp till dem att svara trots påminnelser nästan varje vecka. Hur som helst så är det årsmöte den 6/5 på församlingsgården i Torrom kl 14 och vi hoppas att så många som möjligt kommer för att stödja detta projekt med ambitionen att kommun/Mediateknik skall bygga färdigt enligt den ansökan för både EtappI och EtappII samt att ge föreningen tillträde till fiber enligt önskemål. Vi väntar på några avgörande hos JO. Mer om detta på Årsmötet. Välkommen Klicka på länken nedan för att få fram dokumenten Dagordning Verksamhetsberättelse 26/2 Den 6/5 år det Årsmöte på församlingshemmet kl 14.  Handlingarna kommer att finnas här på hemsidan och kallelse kommer att skickas ut med mejl samt annonseras. Föreninge arbetar nu hårt för att upphandla kommunikationsoperatör och tjänsteleverantör för våra medlemmar enligt Mediatekniks önskan. Som vi tidigare skrivit så hade vi skickat ut förfrågningar till 8 st och nu är det 5 st seriösa aktörer som arbeter febrilt för att få till en lösning hur de skall ta sig till vårat nät. Däremot strävar Mediateknik emot för att ge oss tillgång till nätet. Ordförande träffade Anders Rodin, VD för Mediateknik för en vecka sedan för att som han sade blicka framåt. Vi är helt eniga i det och vi skickade samma information till honom som alla andra fått vilka krav som föreningen har för att se om Mediateknik kunde vara med att lämna ett bud och framför allt att få ett diskussionsunderlag för prissättningen av fiber som föreningen vill hyra. Mediateknik har att förhålla sig till Kommunens likaprincip och Mediateknik hade ett kontrakt med Alltele där de fick betala en hyra för nätet och föreningen skall inte behöva betala mer 4/1 2017 Föreningen har i dag erhållit en underrättelse från JO angående att Länsstyrelsen inte lämnat ut offentliga handlingar och Länsstyrelsen har till den 10/3 på sig att svara. Länsstyrelsen har också svarat angående vår anmälan om brister i handläggningen enligt det regelverk som styr över EU-bidragen nämligen Svens Författnings samling SFS 2007:481,SFS 2014:871 Lantbruksprogrammet Kapitel 5  § 9 a-h. Ett regelverk författad utav regeringen. Länsstyrelsen hänvisade då till JO och Jordbruksverket för att göra anmälan men vi kommer även att göra anmälan till PTS och till Övervakningskommittén enligt samma författning. 31/12 2016 Styrelsen önskar alla medlemmar och alla som följer våra aktiviteter (ca 7000 sedan 1/8) ett riktigt Gott Nytt År 2017 27/12 2016 Föreningen fick före jul meddelande av Högsta Förvaltningsrätte att vi inte fick prövningstillstånd för att få ta del av Mediatekniks svar till Länsstyrelsen angående de priser som Mediateknik tillämpar av andra kunder i nätet. Dvs den prislista som Föreningen erhållit kan vi inte kontrollera om den är diskriminerande eller inte men vi vet genom avtalet som Mediateknik hade med Alltele så erhöll Mediateknik drygt 50 kr/ kund och månad men av föreningen har man begärt 330 kr/kund och månad dvs ca 7 ggr mer. Vi har fler exempel men det får nu gå igenom anmälan av Länsstyrelsen. Den resan börjar med de uppdragsgivande Myndigheterna PTS, Jordbruksverketoch och regeringen som är Länsstyrelsen uppdragsgivare samt den av regeringen fastställd reglering av EU-bidrag i SFS 2007:481,SFS 2014:871 Lantbruksprogrammet Kapitel 5  § 9 a-h. I denna författning finns reglerat en övervakningskommité som har att se till att regelverket genomförs och det är vår nyårshälsning till  Länsstyrelsen 18/12 3016 Till er alla God Jul o Gott Nytt År Vi väntar på ett besked ifrån JO dit vi har anmält Länsstyrelsen då de inte lämnat ut offentliga handlingar Föreningen har i veckan anmält Länsstyrelsen i Västernorrlan för bristande handläggning av ärendet med Bredband i Nora. Länsstyrelsen har brustit i 4 punkter vid handläggningen av ärendert. De har inte kontrollerat att projektet är genomfört enligt ansökan. Det fattas drygt 3 mil grävning och ansluta minst 300 fastigheter. Upphandling av Kommunikationoperatör har de inte kontrollerat. De har inte genomfört en ordentlig utredning när det gäller prissättning av fibertillträde utan tagit beslut med ett felaktigt underlag och de har inte kontrollerat överskottsmaterial plus en hel del annat. Som det brukar vara fortsättning följer 8/12 2016 Ytterligare 4 intressenter har anmält sitt intresse för föreningens önskan om leveranser till våra medlemmar. Det skall bli intressant och se fortsättningen 4/12 2016 Föreningen har lämnat ut uppgifter till 4 st intressenter som kan leverera Bredband, Telefoni, och TV. De uppgifter som företagen behöver samt de krav som vi ställer inkl support har överlämnats till företagen för att de så småningom skall avgöra om de är intresserade att lämna en offert på antingen Gruppanslutning eller bara som Kommunikationoperatör. Vi arbeter vidare med oförminskad styrka 7/11 2016 Pär Ekengren, vår förhandlare med Kramfors kommun/Mediateknik, har förra veckan haft en träff med Mediateknik där man såg positivt på att ge oss fiber och ville att vi skulle ta kontakt och upphandla Kommunikationsoperatör för föreningen. Detta innebär att vi nu kommer att begära in en intresseanmälan från olika KO för att sedan begära in offerter från dessa med de krav som föreningen har på hastighet, kvalitet, redundansmöjlighet, TV utbud och support. När vi nu har erhållit intresseanmälningar kommer vi att höra av oss igen och berätta hur det går. När det gäller fortsättningen på Etapp II arbetar vi vidare med Länsstyrelsen och de berörda myndigheterna. 15/9 2016 I går skickade föreningen in ett förslag till att få en lösning till den uppkomna situationen med Kommun/Mediateknik genom Pär Ekengren. Föreningen har gjort egna eftersökningar om priset för en anslutning som vi vill ha. Vi kan vidare konstatera genom vår efterforskning att det samråd angående prissättningen som Länsstyrelsen begärt av PTS så informerade inte Länsstyrelsen hela sanningen till PTS utan man utlämnade väsentlig information samt att när Länsstyrelsen tog ett beslut om regelverket för prissättning gjorde man det för att skydda Kramfors kommun/Mediateknik. Än återstår det en prövning av hanteringen av Jordbruksverket/EU-enhet Se hela förslaget här: Till kramfors Mediateknik AB 23/6 2016 Vi från styrelsen önskar er alla en Glad Midsommar och hoppas att med den nya VD Anders Rodin för Mediateknik kunna föra diskussionen framåt 20/6 2016 Jordbruksverkets EU-enhet har den 2016-05-31 beslutat att avvisa Kramfors kommuns överklagan om att återbetala 2.3 miljoner av erhållit EU-bidrag. Kommunen ville hävda att